مبحث کسر ها

کار در کلاس ص39 سوال 5 ریاضی اول راهنمایی

5- شکل زیر چه کسری را نشان می دهد؟چرا؟

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 ممکن است فراگیران در مواجه با این سوال دو پاسخ زیر را بدهند...

1- شکل بالا هیچ کسری را نشان نمی دهد.

2- شکل بالا کسر 1/8 را نشان می دهد.

جواب گروه دوم صحیح میباشد ... می توانید به صورت زیر شرح دهید: که در هر حالت شکل کسری را نشان می دهد... اگر بتوانیم قسمت های مساوی را ایجاد کنیم مقدار دقیق کسر را بیان می کنیم در غیر این صورت کسر را می توان به صورت تقریبی بیان کرد. اگر بتوانیم قسمت های مساوی را ایجاد کنیم با کمی دقت متوجه می شویم که قسمت رنگی نصف نصف نصف کل شکل است به زبان ریاضی:

1/8=1/2×1/2×1/2 ...

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

نظر یکی از همکاران عزیز (آقای گشتاسب)

سلام دوست و همکار گرامی: خب اگه اجازه می دهید نظر خودمو درباره این سوال خدمت شما ارائه کنم. البته صورت سوال نیاز به اصلاح دارد که می توانید آن را اصلاح کنید. صورت سوال: شکل زیر چه کسری را نشان می دهد؟چرا؟ که شما جواب دوم را از دانش آموزان قبول می کنید ولی از نظر بنده پاسخ دانش آموزان گروه اول بسیار مناسب تر بوده بخاطر اینکه منظور سوال همین شکل می باشد نه شکل تقسیم شده،این سوال می خواهد به دانش آموزان نشان دهد که ما در مورد شکلی می توانیم یک کسر نسبت دهیم که آن شکل اندازه های مساوی تقسیم شده باشد.سوال من از شما و از دانش آموزان: آیا شما خط کش در اختیار دارید که می گویید ادامه شکل را می توانیم به این صورت تقسیم بندی کنیم؟که پاسخ خواهید شنید خیر،آیا اگه شکل یه کم خطا داشت آیا شما باز هم می گفتید این شکل کسر یک هشتم را نشان می دهد؟

/ 0 نظر / 31 بازدید