ساختار و سرفصل‌های کتاب ریاضی هشتم

صفحات عنوانی شروع فصل                                                     10 = 1*10

صفحات مرور فصل                                                                    10= 1*10 

تمرینات دوره‌‌ای                                                                         10=2*5

متن

 درس                                                                                 108= 3 *36

لازم به توضیح است که صفحات ذکر شده برای دروس براساس قطع رحلی است. در صورتی که قطع کتاب به وزیری تغییر کند هر درس در 4 صفحه ارائه می‌شود. بنابراین تعداد صفحات کتاب در قسمت دروس به 144 = 4* 36 تغییر خواهد کرد. 

1-عددهای صحیح و گویا

-         یادآوری عددهای صحیح

-         معرفی عددهای گویا

-         جمع و تفریق عددهای گویا

-         ضرب و تقسیم عددهای گویا

2- هندسه و استدلال

-         یادآوری هم نهشتی مثلث‌ها

-         رسم و هم نهشتی مثلث قائم الزاویه

-         زاویه خارجی

-         رابطة فیثاغورس

3- حساب عددهای طبیعی 

-         یادآوری عددهای اول

-         روش غربال

4- بُردار و مختصات

-         جمع بردارها

-         ضرب عدد در بُردار

-         بُردارهای واحد مختصات 

-         مختصات و تبدیدلات هندسی 

5- توازی و ترسیم‌های هندسی

-         مثلث و اجزای آن 

-         ترسیم‌های هندسی

-         اصول توازی 

-         خط‌های موازی و مورب

6- جبر و معادله

-          ساده‌کردن عبارت‌های جبری

-          پیدا کردن تعداد یک عبارت 

-          فاکتورگیری 

-          معادله

7- چهارضلعی‌ها

-          انواع چهارضلعی‌ها

-          خاصیت‌های چهارضلعی‌ها

-          رسم چهارضلعی‌ها

8- توان و جذر

-          تقسیم با پایه یا توان ساده 

-          یک پایه و چند توان

-          جذر تقریبی

-          جذر حاصلضرب و حاصل تقسیم

9- دایره و زاویه

-          تعریف دایره

-          زاویه مرکزی 

-          زاویه مخاطی 

10- آمار و احتمال

-          دسته‌بندی داده‌ها 

-          میانگین داده‌ها 

-          مفهوم احتمال و پیشامد

-          احتمال ریاضی

منبع: پایگاه کیفیت بخشی درس ریاضی

/ 2 نظر / 27 بازدید
saya

وا اینکه همش مثل سال قبله .. پس خوبه.. هنوز ی چیزایی یادمون هست ... مرورش ضرر نداره... اوف ریاضی هم شد درس اخه...[لبخند][بغل]

بچه های هشتم..

اقا لطفا به سوالم جواب بدین....[ناراحت] لطفاااااا..:((( خواهش...