آموزش ریاضی دشتستان


+ دانلود کلیپ و صوتی آموزش تکنیک حفظ کردن تاریخ ادبیات

« کلیپ آموزش تکنیک حفظ کردن تاریخ ادبیات »« فایل صوتی حفظ کردن تاریخ ادبیات »

 دانلود : فایل صوتی دکتر غلامحسین یوسفی

دانلود : فایل صوتی غلامحسین ساعدی

دانلود : فایل صوتی سیمین دانشور

دانلود : فایل صوتی عبدالله مستوفی

دانلود : فایل صوتی دکتر محمد علی اسلامی ندوشن

دانلود : فایل صوتی  آلفونس دوده

دانلود : فایل صوتی سلمان هراتی

دانلود : فایل صوتی  عبدالحسین وجدانی

دانلود : فایل صوتی  اُ هنری

دانلود : فایل صوتی  سید علی موسوی گرمارودی

دنلود : فایل صوتی  محمد علی جمال زاده

دانلود : فایل صوتی  ویکتور هوگو

دانلود : فایل صوتی  قیصر امین پور

دانلود : فایل صوتی هوشنگ ابتهاج

 

منبع : ekonkur.blogfa.com وبلاگ کنکور