آموزش ریاضی دشتستان


+ اشتباهات مسابقات علمی آینده سازان

به نمونه سوال درس ریاضی مسابقه علمی آینده سازان (مرحله اول) که در سال 90-91 در مدارس استان بوشهر توزیع شد دقت کنید...

78- اگر بردار  d=4j  و  b=-j باشد مختصات بردار c=a+2b برابر است با:

به نظر شما برای پیدا کردن مختصات بردار c به چه بردارهایی نیاز داریم ...

سوالات دیگری نیز هست که متاسفانه اشتباه است...

من سوالات دو درس که تخصصم در آنهاست رو بررسی کردم اما متاسفانه در درسهای دیگر هم اشتباهاتی وجود دارد مثلا سوالاتی بود که سه گزینه صحیح داشت یا در بعضی موارد چهار گزینه صحیح بودند به نظر شما فراگیران در چنین مواردی چه گزینه ای رو باید انتخاب کنند...

آیا دانش آموزان این حق را ندارند که در مقابل هزینه ای که پرداخت می کنند سوالات استانداردی را نیز در اختیار داشته باشند..